27 proc. pracodawców działających w sektorze nieruchomości w Polsce spodziewa się, że sytuacja spowodowana koronawirusem może wiązać się z redukcją zatrudnienia – wynika z badania firmy Devire. To o wiele optymistyczniej niż w innych branżach. W największym stopniu zwolnienia dotkną produkcję i lotnictwo (80% pracodawców spodziewa się redukcji zatrudnienia) oraz handel i gastronomię (59% pracodawców nie wyklucza zwolnień).
Choć branża budowlana i nieruchomości notują spadki, a nowe inwestycje są wstrzymywane i odkładane w czasie, pracodawcy na razie nie planują zwolnień na wielką skalę. 69 proc. firm z sektora nieruchomości spodziewa się jednak negatywnych skutków koronawirusa.

Nieruchomości znalazły się też wśród branż, które w największym stopniu wprowadziły pracę zdalną w swoich firmach (92 proc.). Większych problemów z przejściem na działania on-line nie miały też np. przedsiębiorstwa działające w usługach dla biznesu oraz SSC/BPO.

Jak czytamy w raporcie Devire, główną barierą, która uniemożliwia firmom wprowadzenie pracy zdalnej, jest charakter wykonywanych obowiązków – 83 proc. W co trzeciej firmie natomiast zabrakło sprzętu elektronicznego (np. laptopów) dla wszystkich pracowników. Trzecią najczęściej wskazywaną barierą jest decyzja zarządu, który nie wierzy, że praca zdalna może funkcjonować sprawnie. Wskazało tak 10 proc. respondentów w odpowiedziach „Inne”.

„Wszyscy jesteśmy świadkami dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z koronawirusem. Konsekwencje już odczuwają branże: transportowa, turystyczna oraz eventowa. Pierwsze uderzenie otrzymał transport, najpierw ten międzynarodowy, a później krajowy. Biznes związany z eventami i kulturą praktycznie zamarł – odwołano koncerty, imprezy sportowe, spektakle, targi czy konferencje. Duża część sektora handlowego oraz gastronomicznego również znacząco ucierpiały. Głównie ze względu na zamknięcie galerii handlowych” – podsumowano w raporcie.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w marcu 2020 roku na bazie 2500 respondentów. Udział w badaniu wzięło: 38% managerów, 20% dyrektorów i CEO, 33% specjalistów, 9% na innych stanowiskach.